Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Českých Budějovicích 29. 11. 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihočeský kraj

Kontrolní akce jihočeských celníků – padělky za 10 milionů

V minulých dnech provedli jihočeští celníci tři kontrolní akce týkajících se ochrany práv duševního vlastnictví a autorských práv. Výsledkem bylo zajištění většího množství zboží, u kterého existuje důvodné podezření z porušení práv duševního vlastnictví. Celková prodejní hodnota originálních výrobků byla vyčíslena na částku více jak deset milionů korun.

Ve čtvrtek 21. listopadu se celníci vydali na kontrolu do Vyššího Brodu. Ve dvou stáncích na tržnici „U hřiště“ zajistili padělky textilních výrobků, hodinek, obuvi, výrobků kožené galanterie, brýlí a doplňků. Celková prodejní hodnota originálních výrobků činila 5 358 227 - Kč.

V pátek 22. listopadu prováděli jihočeští celníci monitorování tržnic ve Strážném na Prachaticku a v rámci této činnosti zjistili, že před jedním prodejním stánkem na tržnici „Mirage“ dochází k nabídce a skladování textilních výrobků, hodinek, obuvi a doplňků, u kterých je podezření z porušování některých práv duševního vlastnictví. Zboží následně zajistili. Celková prodejní hodnota originálních výrobků byla vyčíslena na částku 2 226 741,- Kč.  

V sobotu 23. listopadu celníci prováděli pátrací a monitorovací činnost tržnic na Českokrumlovsku. Ve dvou případech se setkali s prodejem a skladováním zboží porušujících práva duševního vlastnictví. Nejprve zajistili padělky textilních výrobků a doplňků na tržnici „U lomu“ v Kaplici. Zde byla celková prodejní hodnota originálních výrobků vyčíslena na částku 446 730,- Kč. Poté jihočeští celníci zajistili padělky textilních výrobků, obuvi, hodinek, brýlí a doplňků na tržnici ve Skoronicích. V tomto případě byla prodejní hodnota originálních výrobků vyčíslena na částku 2 308 751,- Kč.  
 
Zajištěné zboží zůstane až do doby rozhodnutí soudu uloženo ve skladech celní správy. Pokud nebudou držitelé práv k ochranným známkám souhlasit s využitím předmětného zboží k humanitárním účelům, bude zboží následně zlikvidováno.

Od začátku roku 2013 jihočeští celníci zajistili padělky rozmanitých druhů zboží za více jak 208 milionů korun. Největší množství zajištěného zboží připadá na textilní výrobky, doplňky a CD a DVD nosiče.    

 


 
Bc. Vladimír Pešek
Tiskový mluvčí CÚ pro Jihočeský kraj
tel: +420 386 714 233
mobil: +420 724 667 811
fax: +420 386 714 200
e-mail: v.pesek@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: