Celní správa České republiky
Celní úřad pro Jihočeský kraj
Kasárenská 6
370 21  České Budějovice
V Českých Budějovicích 15. 10. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihočeský kraj

Aktivní zálohy zaplní náměstí

Slavnostní nástup pěší roty Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Č. Budějovice a jednotek Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Celní správy ČR při příležitosti oslav 15. výročí vzniku roty.

V pátek 25. října 2019 od 12.00 hodin se na náměstí Přemysla Otakara II. za účasti hejtmanky Ivany Stráské, primátora Jiřího Svobody, představitelů armády, policie, hasičů a celníků uskuteční slavnostní nástup pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství.

Spolu s jednotkami pěší roty se nástupu zúčastní také četa příslušníků 15. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, která je partnerským útvarem českobudějovických záložníků. Jednotky IZS budou zastoupené příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Celní správy ČR. Součástí slavnostního ceremoniálu bude také výstava techniky. Ta bude přístupná veřejnosti už od desáté hodiny ranní. Chybět nebude ani čestná jednotka Posádkového velitelství Praha. Celkem se počítá s účastí 150 uniformovaných příslušníků.

Společnou částí nástupu pěší roty bude i položení věnců a květin u pamětní desky T. G. Masaryka na budově radnice při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Celou odpolední ceremonii doprovodí Ústřední vojenská hudba Praha.

Podobný nástup se na náměstí uskutečnil před více než deseti lety. „Bylo to v roce 2008, kdy pěší rota převzala prapor z rukou hejtmana Jihočeského kraje. Letos jsme k ceremoniálu přizvali také policii, hasiče a celníky. S jejich příslušníky pěší rota za dobu své existence spolupracuje v rámci různých cvičení, proto si myslíme, že by na náměstí neměli chybět,“ řekl praporčík Miroslav Lyga, tiskový mluvčí Krajského vojenského velitelství. „Tento slavnostní akt příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru i celní správy určitě podpoří a vyšlou na nástup také svoje čestné jednotky. Pro návštěvníky této události si navíc všichni „muži a ženy ve zbrani“ připravili statické ukázky techniky i své práce,“ dodává major Jiří Matzner z Krajského ředitelství Policie ČR.

Pěší rota vznikla k 1. lednu 2004 a je složena z příslušníků Aktivní zálohy Armády České republiky. V roce 2015 obdržela jednotka od Československé obce legionářské čestný název „Pěší rota brigádního generála Františka Vávry“.

Obyvatelům a návštěvníkům se pořadatelé předem omlouvají za možné nepříjemnosti spojené s menším dopravním omezením v okolí náměstí po dobu konání akce. „Nechtěli jsme to řešit kompletní uzávěrkou náměstí pro dopravu. Snažíme se slavnostním nástupem návštěvníky potěšit, ne je tímto aktem nějak omezovat,“ uvedl praporčík Lyga. V pátek 24. října 2019 v době od 19.30 do 22.00 hod. bude část vnitřní plochy náměstí Přemysla Otakara II. uzavřená pro generální nácvik. Řidiči musejí počítat s velmi krátkým omezením provozu v ulici Žižkova třída, Jeronýmova, Na Sadech, Kanovnická a U Černé věže, a to v době mezi 19.30 a 20.00 a mezi 21.30 a 22.00, po dobu, než se jednotky přesunou ze shromaždiště (budova KVV na Žižkově tř. 37) na náměstí a po nácviku zpět. Podobný scénář omezení provozu se očekává i v pátek 25. října mezi 11.30 a 12.00 a mezi 13.30 a 14.00. V tento den nebude možno využít parkovacích stání na západní (radnice) a jižní (hotel Dvořák) straně náměstí. Na krátkou dobu, někdy mezi 12.30 a 13.00, bude po dobu kladení věnců u pamětní desky T. G. Masaryka zastavena doprava na náměstí. U všech těchto dopravních omezení budou asistovat příslušníci Vojenské a Městské policie.

Kontaktní osoby:

- praporčík Miroslav Lyga, pověřený tiskový a informační pracovník KVV České Budějovice, tel: 702 000 364, lygam@army.cz

- poručice Ing. Vendula Matějů, tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje, tel: 725 035 023, vendula.mateju@jck.izscr.cz

- major Mgr. Bc. Jiří Matzner, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, tel: 602 626 872, jiri.matzner@pcr.cz

- poručík Mgr. Emanuel Breicha, tiskový mluvčí Celního úřadu pro Jihočeský kraj, tel: 727 810 954

- Ing. Jitka Welzlová, tisková mluvčí Magistrátu města České Budějovice, tel: 606 809 230, welzlovaj@c-budejovice.cz


 
por. Mgr. Emanuel Breicha
Tiskový mluvčí CÚ pro Jihočeský kraj
tel: +420 386 714 233
mobil: +420 727 810 954
fax: +420 386 714 200
e-mail: e.breicha@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: