Celní správa České republiky
Celní úřad pro Jihočeský kraj
Kasárenská 6
370 21  České Budějovice
V Českých Budějovicích 9. 9. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihočeský kraj

Jihočeští celníci odhalili další pokus o nedovolenou přeshraniční přepravu odpadu

      Odstavení vozidla s nákladem osmnácti tun komunálního odpadu původem ze Spolkové republiky Německo nařídili celníci na jihu Čech.

       V pondělí 7. září příslušníci hlídky mobilního dohledu Celního úřadu pro Jihočeský kraj zastavili v obci Strážný nákladní vozidlo s polskou registrační značkou. Zjistili, že řidič vozidla značky DAF přepravuje náklad osmnácti tun komunálního odpadu. Při kontrole dokladů se ukázalo, že se řidič dopravil náklad na území České republiky bez příslušných povolení a dokladů. Celá přeprava měla být realizována pouze na území Spolkové republiky Německo. Řidič nedokázal dostatečně zdůvodnit to, proč náklad dovezl na české území. Na základě těchto zjištění příslušníci hlídky pojali podezření, že se jedná o nedovolenou přeshraniční přepravu odpadů. To po prohlídce nákladu a předložených dokladů jednoznačně potvrdili i přivolaní pracovníci České inspekce životního prostředí.

     Na základě všech zjištěných skutečností celníci nařídili odstavení vozidla. O tom, jak bude s nákladem komunálního odpadu, který mimo jiné tvoří použité plastové a skleněné obaly, textil, obuv a plesnivějící zbytky potravin dále naloženo, rozhodnou pracovníci Ministerstva životního prostředí České republiky.

      Od počátku roku pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj zkontrolovali 146 nákladních vozidel s nákladem odpadu a odhalili 15 případů podezření z porušení předpisů přeshraniční přepravy odpadů.

      Fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadu, hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun.


Seznam obrázků


 
por. Mgr. Emanuel Breicha
Tiskový mluvčí CÚ pro Jihočeský kraj
tel: +420 386 714 233
mobil: +420 727 810 954
fax: +420 386 714 200
e-mail: e.breicha@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: