CZ EN Translate
Menu

Omezení provozu celního úřadu v období od 21.12. 2020 do 31.12. 2020

Omezení provozu Celního úřadu pro Jihomoravský kraj na konci roku 2020 Celní úřad pro Jihomoravský kraj oznamuje, že pracoviště celního úřadu budou do konce roku pro veřejnost přístupná v omezeném rozsahu. Pracoviště celního úřadu budou přístupná pro veřejnost pouze v rozsahu úředních hodin podatelny. Rovněž pokladna bude v provozu v rozsahu úředních hodin podatelny.

Dočasná úprava omezení úředních hodin pokladny a podatelny:

21. 12. 2020    pondělí     Úřední hodiny    12:00 17:00

23. 12. 2020    středa       Úřední hodiny      9:00 14:00

28. 12. 2020    pondělí     Úřední hodiny    12:00 17:00

30. 12. 2020    středa       Úřední hodiny      9:00 14:00

Provoz celního úřadu pro účely celního řízení bude rovněž omezen. Dočasné omezení úředních hodin pro účely celního řízení:

21. 12. 2020     pondělí     Celní řízení     8:00 17:00

22. 12. 2020     úterý         Celní řízení     8:00 14:00

23. 12. 2020     středa       Celní řízení     8:00 14:00

28. 12. 2020     pondělí     Celní řízení     8:00 17:00

29. 12. 2020     úterý         Celní řízení     8:00 14:00

30. 12. 2020     středa       Celní řízení     8:00 14:00

31. 12. 2020     čtvrtek       Celní řízení    8:00 14:00

Na územním pracovišti v Lanžhotě bude úřední doba pro účely celního řízení dočasně omezena pouze částečně, a to ve dnech 23. 12. 2020 a 31. 12. 2020:

23. 12. 2020     středa     Celní řízení     7:00 15:00

31. 12. 2020     čtvrtek     Celní řízení     7:00 15:00

Kontakt s veřejností bude probíhat pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, případně ve vymezených prostorách. Do míst určených pro styk s veřejností se vstupuje pouze jednotlivě, a to v roušce nebo v jiném adekvátním zakrytí nosu a úst. Při čekání se dodržuje odstup mezi osobami alespoň 2 metry.

Žádáme, aby byl v maximální možné míře využíván bezhotovostní platební styk a elektronická forma komunikace (preferovaná je komunikace prostřednictvím datové schránky).

Tímto pokynem nejsou dotčena další opatření přijatá v souvislosti s omezením šíření viru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19).


 

plk. Ing. František Widholm

ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Jihomoravský kraj


 


 


Stránka byla publikována dne: 17.12.2020