CZ EN Translate
Menu

Elektronická forma daňových tiskopisů

Celní správa České republiky připravila k usnadnění komunikace daňového subjektu s celním úřadem nový způsob podávání daňových přiznání u spotřebních daní. Zavedením tzv. inteligentních formulářů daňových tiskopisů dochází zejména ke

- zjednodušení samotného procesu podávání daňových tiskopisů,
- zjednodušení administrativy při vyplňování daňových tiskopisů, spočívající např. v předvyplnění některých údajů, automatizaci souvisejících výpočtů, eliminaci možných chyb, čímž dojde mimo   jiné i ke snížení nákladů daňových subjektů.

Daňové tiskopisy jsou dostupné na internetových stránkách pod odkazem Daně/ Daňové tiskopisy ve formě inteligentních formulářů s odkazy typu ZFO, které lze vyplnit a odeslat příslušnému celnímu úřadu přímo z tohoto portálu.

Zde uvedené inteligentní formuláře byly vytvořeny jako jeden z výstupů projektu Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR, podpořeného z operačního programu Integrovaný operační program www.strukturalni-fondy.cz/iop, prioritní osa Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence, oblast podpory Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, výzva č. 17. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Bližší informace o projektu jsou uvedeny na internetových stránkách pod odkazem O nás/Projekty spolufinancované z fondů EU.

Projekt „Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR“ CZ.1.06/1.1.00/17.09405 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Stránka byla publikována dne: 02.08.2015