Dnem 1. července 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o PHM“).  

V souladu s ustanovením § 6ka zákona o PHM bude nově distributor pohonných hmot povinen oznámit celnímu úřadu údaje vztahující se k distribuci pohonných hmot za kalendářní měsíc potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky.

Okruh údajů, které bude distributor pohonných hmot povinen v oznámení uvádět, stanoví celní úřad. Oznámení se podává do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné celním úřadem. Více informací naleznete zde.

Přehled často kladených dotazů je zveřejněn zde.

 
 

 
Stránka byla publikována dne: 15. 9. 2015
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: