CZ EN Translate
Menu

Prominutí správního poplatku – navrácení lhůty v předešlý stav

​Z rozhodnutí ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. se z důvodu mimořádné události promíjí osobám zúčastněným na správě daní správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. a) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji č. 6/2021.


Stránka byla publikována dne: 26.01.2021