CZ EN Translate
Menu

Zrušení územních pracovišť celního úřadu v Hodoníně a ve Vyškově

Dne 1. srpna 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Na jejím základě byla zrušena územní pracoviště celního úřadu v Hodoníně a ve Vyškově.

Agendu daňového řízení, stejně jako příjem plateb v hotovosti a služby podacího místa, budou nadále zajišťovat ostatní pracoviště Celního úřadu pro Jihomoravských kraj (Brno, Blansko, Břeclav, Znojmo)

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-jihomoravsky kraj/Stranky/default.aspx.

Daňové povinnosti (daně, poplatky, odvody, pokuty) lze uskutečnit bezhotovostní platbou převodem na příslušný účet celního úřadu nebo složenkou na poště.


Stránka byla publikována dne: 01.08.2020