​Upozorňujeme veřejnost na přetrvávající problém s dostupností telefonického spojení do sídla celního úřadu v Brně na Kolišti.

Veškerá spojení s předvolbou 545 549 xxx nejsou stabilní a přerušují se. Provizorně je možné využít číslo 261 339 111, ze kterého lze přepojit hovory na jednotlivé agendy.

Na odstranění závady se stále pracuje, děkujeme za pochopení.


 
Stránka byla publikována dne: 9. 1. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: