Celní úřad pro Jihomoravský kraj
Koliště 17, 602 00 Brno

Omezení úředních hodin v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Celního úřadu pro Jihomoravský kraj přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Omezen bude rovněž provoz pokladen.

Pondělí - 08:00 - 11:00 hodin

Středa - 08:00 - 11:00 hodin

Nebude-li stanoveno jinak, provozní doba celního úřadu určená pro styk s veřejností pro potřeby celního řízení se nemění.

Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (celním úřadem, územním pracovištěm).

Celní správa doporučuje veřejnosti, aby v maximální možné míře využívala dálkovou formu komunikace se správcem daně. Podání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.

plk. Ing. František Widholm
ředitel celního úřadu
Celní úřad pro Jihomoravský kraj
 
Stránka byla publikována dne: 16. 3. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: