CZ EN Translate
Menu

Omezení úřední doby Celního úřadu pro Jihomoravský kraj - průběžně aktualizováno !!!

Omezení úřední doby Celního úřadu pro Jihomoravský kraj

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202, kterým vláda České republiky s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v omezení kontaktů a v omezení rozsahu úředních hodin, jsou dočasně omezeny úřední hodiny Celního úřadu pro Jihomoravský kraj (dále jen „celní úřad“).

1) Počínaje dnem 23. 11. 2020 jsou pracoviště celního úřadu přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Úřední hodiny  

    podatelen jsou pro veřejnost stanoveny pouze v pondělí od 9:00 do 14:00 hodin a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin.

2) Kontakt s veřejností bude probíhat pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, případně ve vymezených prostorách. Omezení kontaktů se  

    dále provede zejména upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to

    možné.

3) Omezen je i provoz pokladen. Pokladna celního úřadu bude v provozu pouze v rozsahu úředních hodin podatelny, tj. v pondělí od 9:00 do

    14:00 hodin a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin, celní úřad doporučuje používat bezhotovostní platební styk.

4) Úřední hodiny celního úřadu pro účely celního řízení se nemění.

5) Tímto pokynem nejsou dotčena již přijatá opatření v souvislosti s omezením šíření viru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19).

6) Omezení úřední doby platí do 12. prosince 2020.

 

plk. Ing. František Widholm

ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Jihomoravský kraj


Stránka byla publikována dne: 22.11.2020

Skočit na začátek stránky