CZ EN Translate
Menu

Omezení úřední doby Celního úřadu pro Jihomoravský kraj - aktualizace

Omezení úřední doby Celního úřadu pro Jihomoravský kraj

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1114, kterým vláda České republiky s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v omezení rozsahu úředních hodin, jsou dočasně omezeny úřední hodiny Celního úřadu pro Jihomoravský kraj.

1) Počínaje dnem 4. 11. 2020 jsou pracoviště celního úřadu přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Úřední hodiny podatelen jsou pro veřejnost stanoveny pouze v pondělí od 9:00 do 14:00 hodin a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin. Kontakt s veřejností bude probíhat pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, případně ve vymezených prostorách.

2) Omezen je i provoz pokladen. Pokladna celního úřadu bude v provozu pouze v rozsahu úředních hodin podatelny, tj. v pondělí od 9:00 do 14:00 hodin a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin, celní úřad doporučuje používat bezhotovostní platební styk.

3) Úřední hodiny celního úřadu pro účely celního řízení se nemění.

4) Tímto pokynem nejsou dotčena již přijatá opatření CS v souvislosti s omezením šíření viru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19).

5) Omezení úřední doby platí do 20. listopadu 2020.

 

plk. Ing. František Widholm

ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Jihomoravský kraj

 


Stránka byla publikována dne: 03.11.2020

Skočit na začátek stránky