CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Jihomoravský kraj
Koliště 17
602 00 Brno

V Brně 16.06.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihomoravský kraj

Kontrola nelegální zaměstnanosti na Znojemsku

    Celkem 11 slovenských občanů bez pracovní smlouvy a dva zaměstnavatelé podezřelí z porušení zákona o zaměstnanosti, to je výsledek kontrolních akcí jihomoravských celníků na Znojemsku.

    Kontroly nelegální zaměstnanosti jsou jednou z řady kompetencí celní správy. V mezích zákona se celníci zaměřují na zaměstnávání jak cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, tak i občanů ze států Evropské unie. Při své činnosti mimo jiné prověřují dodržování informační povinnosti zaměstnavatele, který je povinen nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce informovat o této skutečnosti příslušnou pobočku úřadu práce.

    V uplynulých dvou týdnech Celní úřad pro Jihomoravský kraj provedl několik kontrol zaměřených na dodržování zákona o zaměstnanosti. Bylo zjištěno celkem 11 slovenských občanů, kteří pracovali na stavbách bez pracovní smlouvy. Zároveň vzniklo podezření, že jejich zaměstnavatelé nesplnili zákonem stanovenou informační povinnost vůči Úřadu práce ČR.

    Případy byly postoupeny Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj k projednání. Pokud se prokáže, že zaměstnavatelé výše uvedeným jednáním porušili ustanovení zákona o zaměstnanosti, může jim být uložena pokuta až do výše 10 milionů korun.


nprap. Mgr. Gabriela Kokrhelová
Zástupce tiskové mluvčí CÚ pro Jihomoravský kraj
tel: +420 545 549 236
mobil: +420 727 808 593
fax: +420 545 573 526
e-mail: g.kokrhelova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky