CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Brně 07.01.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihomoravský kraj

Jihomoravští celníci doměřili celní dluh ve výši téměř 17 milionů

        V roce 2013 Celní úřad pro Jihomoravský kraj v rámci kontrol po propuštění zboží zjistil ve 44 případech porušení právních předpisů, které mělo za následek doměření celního dluhu ve výši 16 820 685 korun.

        Následná kontrola po propuštění zboží je institut zakotvený v předpisech Evropské unie, který umožňuje celní správě kontrolovat účetní a obchodní doklady a jiné údaje, které se vztahují k již uskutečněným dovozům a vývozům zboží. Cílem je ověření údajů uvedených v celním prohlášení a kontrola správného vyměření a vybrání celního dluhu.

        Nejčastějším pochybením, které celníci zjistili, bylo uvádění nesprávných údajů o zboží v celním prohlášení, v důsledku kterého byla vyměřena nižší částka cla. Nesprávným údajem je například výše celní hodnoty - základu pro vyměření cla, chybné sazební zařazení v celním sazebníku s nižší sazbou cla nebo nesprávný původ zboží. Výše cla se jako obchodně politické opatření může při dovozu zboží z jednotlivých zemí zásadně lišit.

        Zajímavým případem byla kontrola dovozů otevřených síťovin ze skleněných vláken tzv. „perlinky“ z Malajsie. Ověřením původu zboží bylo zjištěno, že je v Malajsii pouze překládáno a ve skutečnosti byla perlinka vyrobena v Čínské lidové republice. Uváděním nesprávných údajů v celních prohlášeních, bylo původně vyměřené clo ve výši 3,5 % nahrazeno správným údajem ve výši 7,0% a dále bylo ještě zvýšeno o antidumpingové clo ve výši  62,9%.


por. Mgr. Lada Temňáková
Tisková mluvčí CÚ pro Jihomoravský kraj
tel: +420 545 549 205
mobil: +420 602 217 615
fax: +420 545 573 526
e-mail: l.temnakova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky