CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Brně 03.02.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihomoravský kraj

Kontroly zaměstnávání cizinců v loňském roce a letos

        Celkem 27 kontrol zaměřených na zaměstnávání cizinců a občanů ze zemí Evropské unie, 88 zkontrolovaných osob, 27 cizinců bez povolení k zaměstnání a 2 občané ze států Evropské unie bez dokladu o splnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu práce ČR. Taková je bilance kontrol zaměstnanosti realizovaných v roce 2013 v působnosti Celního úřadu pro Jihomoravský kraj.

        Až na výjimky pracovaly všechny kontrolované osoby ve stavebnictví, pohostinství či úklidových službách. Nejčastěji se jednalo o Ukrajince, v menší míře pak Makedonce a Vietnamce. Nejvyšší počet porušení zákona byl zjištěn na Brněnsku. Případy byly postoupeny příslušným Oblastním inspektorátům práce k projednání. V rámci správního řízení lze za porušení zákona uložit fyzické osobě sankci až 5 milionů korun a právnické osobě až 10 milionů korun.

        Kontroly nelegální zaměstnanosti jsou jednou z řady kompetencí celní správy. V mezích zákona o kontrole a zákona o zaměstnanosti celníci kontrolují zaměstnávání cizinců (občané zemí mimo Evropskou unii) a občanů států Evropské unie.

        Kontrola zaměstnanosti cizinců spočívá v ověření, zda osoby vykonávají na pracovišti zaměstnavatele práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji vykonávají v souladu s vydaným povolením k zaměstnání nebo s povolením k dlouhodobému pobytu. V případě občanů zemí Evropské unie se ověřuje skutečnost, zda zaměstnavatel nejpozději v den jejich nástupu do zaměstnání oznámil tuto skutečnost Úřadu práce ČR.

        Za měsíc leden letošního roku byly v rámci Jihomoravského kraje zrealizovány zatím čtyři kontroly, při kterých celníci zkontrolovali 14 osob. Osm Ukrajinců a dva Vietnamci pracovali v České republice v rozporu s platnými právními předpisy. Tři z nich byli předáni Policii ČR, protože neměli povolení k pobytu v České republice a hrozí jim proto vyhoštění.


por. Mgr. Lada Temňáková
Tisková mluvčí CÚ pro Jihomoravský kraj
tel: +420 545 549 205
mobil: +420 602 217 615
fax: +420 545 573 526
e-mail: l.temnakova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky