CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Jihomoravský kraj
Koliště 17
602 00 Brno

V Brně 17.02.2017


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihomoravský kraj

Jihomoravští celníci brání nelegálnímu hazardu

Dalších 11 hracích přístrojů a finanční hotovost zajistili včera jihomoravští celníci tentokrát na Blanensku. Předchozích 18 přístrojů bylo zadrženo na konci ledna v jihomoravské metropoli v Brně - odkaz.

Od nového roku byla celní správě zákonem uložena nová kompetence. Jedná se o dozorovou činnost nad dodržováním zákona o hazardních hrách. Celníci kontrolují i plnění podmínek stanovených v povolení, které vydává ministerstvo financí a také náležitosti uvedené v ohlášení, které jsou provozovatelé hazardních her povinni podat příslušným obecním úřadům.

V případě podezření, že dochází k porušení zákona, celníci zadrží jakoukoli věc či zařízení, v souvislosti s níž k porušení dochází. Za přestupky či správní delikty pak mohou ve správním řízení uložit pokuty až do výše 50 milionů korun.

Na základě předchozích šetření celníci včera zkontrolovali vybranou provozovnu v Letovicích. Na místě se nacházelo 11 výherních hracích přístrojů, které nebyly označeny platnou registrační známkou. Navíc majitel neměl vydáno povolení k jejich provozování. Celníci proto veškerá zařízení zajistili.

Případ bude řešen ve správním řízení a za nepovolené provozování hazardní hry hrozí majiteli vysoká pokuta a propadnutí zadržených přístrojů.


por. Mgr. Lada Temňáková
Tisková mluvčí CÚ pro Jihomoravský kraj
tel: +420 545 549 205
mobil: +420 602 217 615
fax: +420 545 573 526
e-mail: l.temnakova@cs.mfcr.cz