Celní správa České republiky
Celní úřad pro Jihomoravský kraj
Koliště 17
602 00 Brno
V Brně 20. 5. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihomoravský kraj

Likvidace tisíců litrů piva v Brně

Likvidaci přibližně 14 000 litrů nespotřebovaného piva realizoval za přítomnosti celníků největší pivovar na jižní Moravě.

Zásah pandemie onemocnění Covid-19, následné vyhlášení nouzového stavu a řada dalších omezení způsobila, že ve skladech restaurací, barů i samotných pivovarů zůstaly zásoby nespotřebovaného piva, které již nebude ke konzumaci možné použít.

Schválená novela zákona o spotřebních daních však umožnila provozovatelům daňových skladů (např. pivovarům) v těchto případech požádat příslušného správce daně o možnost vrácení již distribuovaného piva zpět do skladů do režimu podmíněného osvobození od daně, aby ho bylo možné pod dohledem celníků přepracovat nebo zlikvidovat a následně si požádat o vrácení již uhrazené spotřební daně.

V případě pivovaru v Brně se jednalo o množství 14 000 litrů piva, které bylo staženo z prodeje z tanků a následně zlikvidováno. Postupně zde bude likvidováno i další pivo, které měly některé podniky nakoupeno v KEG sudech. Daňový subjekt tak bude mít nárok na vrácení příslušné částky spotřební daně.


Seznam obrázků


 
por. Mgr. Lada Temňáková
Tisková mluvčí CÚ pro Jihomoravský kraj
tel: +420 545 549 205
mobil: +420 602 217 615
fax: +420 545 573 526
e-mail: l.temnakova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: