CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Jihomoravský kraj
Koliště 17
602 00 Brno

V Brně 23.02.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Jihomoravský kraj

Milióny vybírají celníci na silnicích jižní Moravy

Pokuty za nedodržení bezpečnostních přestávek, chybějící přepravní povolení, přetížený kamion či nevylepení dálničního kuponu, odhalení dlužníci a kauce za vybraná porušení zákona přesáhly v loňském roce v celkovém úhrnu částku devět milionů korun.

Každý den i noc v nepřetržitém provozu vyjíždějí do terénu hlídky celního úřadu. Jedny se pohybují po zpoplatněných komunikacích a kontrolují úhradu poplatků časového a výkonového zpoplatnění. V loňském roce zjistili celkem 3 406 porušení v rámci mýtného systému a vybrali na pokutách 4 513 780 korun. V oblasti kontroly dálničních kupónů zjistili 885 porušení a uložili pokuty v celkové výši 858 750 korun. Šest případů bylo postoupeno do správního řízení.

Ty druhé kontrolují veškerá vozidla na silnicích i dálnicích celého kraje. Dohlíží na přepravu nebezpečných věcí (úmluva ADR), vykonávají dozorovou činnost v mezinárodní přepravě (bezpečnostní přestávky, tachografy), kontrolují přepravní povolení pro mezinárodní nákladní silniční přepravu, váží kamiony, prověřují cestující, zda nemají nějaký dluh evidovaný u celní správy a pátrají po zboží, které uniklo dohledu celních orgánů.

I přes to, že část loňského roku tyto hlídky vypomáhaly při kontrolách na hranicích, se jim podařilo vybrat nemalý finanční obnos v celkové výši 3 910 590 korun. Jen od dlužníků vymohly částku 1 671 590 korun. V rámci dělené správy totiž celní úřady vybírají a vymáhají pokuty a jiná peněžitá plnění, které uložily např. Policie ČR, ČOI, SZPI a další státní orgány či instituce. Kauce uložené řidičům při kontrole bezpečnostních přestávek, povolení či kontrolním vážení dosáhly částky 1 542 000 korun. Pokuty za přestupky uložené příkazem na místě činily v součtu 602 000 korun a částky za vydání náhradních povolení 95 000 korun.

V letošním roce již celková částka k dnešnímu dni činí 2 151 282 korun. Díky využití platebních terminálů v terénu se rapidně zvýšila úhrada nejen pokut, ale především dluhů zahraničních subjektů a kaucí.


por. Mgr. Lada Temňáková
Tisková mluvčí CÚ pro Jihomoravský kraj
tel: +420 545 549 205
mobil: +420 602 217 615
e-mail: l.temnakova@cs.mfcr.cz