Agenda celního řízení

Agenda celního řízení s možností získat EORI Územního pracoviště v Chebu je vykonávána na adrese:
Karlovarská 26, Cheb
E-mail: podatelna540000@cs.mfcr.cz
Telefon oddělení celní: 724 431 181 (koordinátor), 601 129 193 


  Oddělení daňové a správy příjmů a vymáhání Agendy daňového řízení a správy příjmů a vymáhání Územního pracoviště v Chebu jsou vykonávány na adrese:
Májová 27, 350 99  Cheb
E-mail: podatelna540000@cs.mfcr.cz
Telefon oddělení daňové: 601 121 563,  602 635 642
Telefon oddělení správy příjmů a vymáhání: 725 009 063 (správa příjmů), 607 079 883 (pokladna), 607 079 732 (vymáhání)

Stránka byla publikována dne: 28. 6. 2019 9:09