CZ EN Translate
Menu

Žádost o informaci doručena dne 2. 3. 2015 pod č.j. 11750/2015, odpověď odeslána dne 10. 3. 2015 emailem

Požadovaná informace:

1) Žádám o sdělení, kolik správních řízení bylo zahájeno v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a kolik přestupků bylo ukončeno pravomocně uložením pokuty Vaším správním orgánem.

Dále žádám o sdělení, kterým konkrétním přestupcům (postačí označení jménem a příjmením, což není citlivým údajem) byly pokuty uloženy a v jaké výši. Prosím u každého přestupce o uvedení počtu uložených pokut a jejich výše.

2) Žádám o sdělení, kolik správních řízení bylo zahájeno v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a kolik přestupků bylo ukončeno pravomocně uložením pokuty Vaším správním orgánem. Dále žádám o sdělení, kterým konkrétním přestupcům (postačí označení jménem a příjmením, což není citlivým údajem) byly pokuty uloženy a v jaké výši. Prosím u každého přestupce o uvedení počtu uložených pokut a jejich výše.

 3) Žádám o sdělení, kolik správních řízení bylo zahájeno pro podezření ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích za přestupky spáchané v období od 1. 7. 2014 do 3. 8. 2014 a za období od 1. 1. 2015 dosud. Prosím o sdělení kolik z těchto řízení bylo již pravomocně ukončeno a rovněž žádám, aby mi správní orgán zaslal anonymizovaná správní rozhodnutí v těchto věcech elektronicky.

4) Žádám o sdělení, kolik správních řízení bylo zahájeno pro podezření ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích za přestupky spáchané v období od 1. 7. 2014 do 3. 8. 2014 a za období od 1. 1. 2015 dosud. Prosím o sdělení, kolik z těchto řízení bylo již pravomocně ukončeno a rovněž žádám, aby mi správní orgán zaslal anonymizovaná správní rozhodnutí v těchto věcech elektronicky.

Odpověď:

K bodu 1:
Počet zahájených řízení v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku podle ustanovení § 42a odst. 4 písm. a) z. 13/1993 Sb., o pozemních komunikacích:  3
Počet přestupků ukončených pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty: 2

Petr Machů - jedna pokuta ve výši 3000 Kč a jedna pokuta ve výši 50000 Kč

K bodu 2:
Počet zahájených řízení v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku podle ustanovení § 42a odst. 4 písm. c) z. 13/1993 Sb., o pozemních komunikacích: 22
Počet přestupků ukončených pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty: 19

K bodu 3:
Počet zahájených řízení v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku podle ustanovení § 42a odst. 4 písm. a) z. 13/1993 Sb., o pozemních komunikacích, spáchaných v období od 1. 7. 2014 do 3. 8. 2014 a od 1. 1. 2015 dosud: 1
Počet těchto řízení pravomocně ukončených: 1

K bodu 4:
Počet zahájených řízení v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku podle ustanovení § 42a odst. 4 písm. c) z. 13/1993 Sb., o pozemních komunikacích, spáchaných v období od 1. 7. 2014 do 3. 8. 2014 a od 1. 1. 2015 dosud: 3
Počet těchto řízení pravomocně ukončených: 3

Přílohy:
Příkaz.pdf

Příkaz II.pdf

Rozhodnutí.pdf

Rozhodnutí II.pdf

Stránka byla publikována dne: 10.12.2018 9:16
Skočit na začátek stránky