CZ EN Translate
Menu

Žádost o informaci doručena dne 27. 5. 2015 pod č.j. 28413/2015, odpověď odeslána dne 23. 6. 2015

Požadovaná informace:

1)      Jaké jsou průměrné náklady Celní správy ČR na:

a)      nástupní lékařskou prohlídku příslušníka ve služebním poměru,
b)      pravidelnou lékařskou preventivní prohlídku příslušníka ve služebním poměru,
c)      výstupní lékařskou prohlídku příslušníka ve služebním poměru,
d)      nástupní lékařskou prohlídku zaměstnanců zaměstnaných dle zákoníku práce,
e)      pravidelnou lékařskou preventivní prohlídku zaměstnanců zaměstnaných
dle zákoníku práce,
f)        výstupní lékařskou prohlídku zaměstnanců zaměstnaných dle zákoníku práce.

2)      Jaké jsou průměrné náklady na jeden ozdravný pobyt celníka, který probíhá:

a)      v zařízení Celní správy ČR,
b)      formou lázeňské léčebné péče v lázeňských léčebných ústavech,
c)      formou tělesných rehabilitačních aktivit v objektech externích dodavatelů.

3)      Kolik je v současné době u Celní správy zaměstnáno příslušníků ve služebním poměru a kolik zaměstnanců zaměstnaných dle zákoníku práce.

4)      Kolik je v současné době u Celní správy ČR zaměstnáno příslušníků, jež mají nárok
na ozdravný pobyt.

Odpověď:

K bodu 1:
a) 1 763 Kč
b) 616 Kč
c) 616 Kč
d) 846 Kč
e) 616 Kč
f) standardně se neprovádí, v případě že ano, pak 616 Kč (jako pravidelná preventivní prohlídka)

K bodu 2:
a) 5 005 Kč
b) 10 159 Kč
c) 11 745 Kč

K bodu 3:
Služební poměr - 4 080 osob
Pracovní poměr - 1 532 osob
Jedná se o fyzický stav ke dni 31. 5. 2015

K bodu 4​:
Na ozdravný pobyt má nárok 2 699 celníků

​​​
Stránka byla publikována dne: 29.06.2015 17:40
Skočit na začátek stránky