CZ EN Translate
Menu

Žádost o informaci doručena dne 28. 5. 2015 pod č.j. 28639/2015, odpověď odeslána dne 11. 6. 2015 datovou schránkou

​​Žádost o informaci doručena dne 28. 5. 2015 pod č.j. 28639/2015, odpověď odeslána dne 11. 6. 2015 datovou schránkou 

Požadovaná informace​:

1) Žádám o sdělení, kolik správních řízení bylo zahájeno v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a kolik přestupků bylo ukončeno pravomocně uložením pokuty Vaším správním orgánem.

Dále žádám o sdělení, kterým konkrétním přestupcům (postačí označení jménem a příjmením, což není citlivým údajem) byly pokuty uloženy a v jaké výši. Prosím u každého přestupce o uvedení počtu uložených pokut a jejich výše.

2) Žádám o sdělení, kolik správních řízení bylo zahájeno v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a kolik přestupků bylo ukončeno pravomocně uložením pokuty Vaším správním orgánem.

Dále žádám o sdělení, kterým konkrétním přestupcům (postačí označení jménem a příjmením, což není citlivým údajem) byly pokuty uloženy a v jaké výši. Prosím u každého přestupce o uvedení počtu uložených pokut a jejich výše.


Odpověď:

K bodu 1:

§ 42a odst. 4 písm. a): žádné blokové pokuty


K bodu 2:

§ 42a odst. 4 písm. c): 12 blokových pokut uložených těmto přestupcům:

 

Petr Čáslava                      jedna pokuta ve výši 500 Kč

Jiří Zoubek                         jedna pokuta ve výši 5000 Kč

Ladislav Setnička                jedna pokuta ve výši 1000 Kč

Miroslav Kořínek                 jedna pokuta ve výši 1000 Kč

Petr Filák                           jedna pokuta ve výši 1000 Kč

Antonín Schneider               jedna pokuta ve výši 1500 Kč

Marek Judiny                      jedna pokuta ve výši 1000 Kč

Vít Buchta                          jedna pokuta ve výši 1000 Kč

Zdeněk Smrček                   jedna pokuta ve výši 1000 Kč

Hans Jurgen Schlegel           jedna pokuta ve výši 500 Kč

Roman Slanina                    jedna pokuta ve výši 500 Kč

Pavel Patrovský                   jedna pokuta ve výši 1000 Kč

 

 

Stránka byla publikována dne: 29.06.2015 17:40
Skočit na začátek stránky