CZ EN Translate
Menu

Žádost o informaci doručena dne 8. 3. 2015 pod č.j. 11750/2015, odpověď odeslána dne 13. 3. 2015

Požadovaná informace:

1) Žádám o sdělení, kolik správních řízení bylo zahájeno v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a kolik přestupků bylo ukončeno pravomocně uložením pokuty Vaším správním orgánem.

Dále žádám o sdělení, kterým konkrétním přestupcům (postačí označení jménem a příjmením, což není citlivým údajem) byly pokuty uloženy a v jaké výši. Prosím u každého přestupce o uvedení počtu uložených pokut a jejich výše.

2) Žádám o sdělení, kolik správních řízení bylo zahájeno v roce 2014 pro podezření ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a kolik přestupků bylo ukončeno pravomocně uložením pokuty Vaším správním orgánem. Dále žádám o sdělení, kterým konkrétním přestupcům (postačí označení jménem a příjmením, což není citlivým údajem) byly pokuty uloženy a v jaké výši. Prosím u každého přestupce o uvedení počtu uložených pokut a jejich výše.

 3) Žádám o sdělení, kolik správních řízení bylo zahájeno pro podezření ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích za přestupky spáchané v období od 1. 7. 2014 do 3. 8. 2014 a za období od 1. 1. 2015 dosud. Prosím o sdělení kolik z těchto řízení bylo již pravomocně ukončeno a rovněž žádám, aby mi správní orgán zaslal anonymizovaná správní rozhodnutí v těchto věcech elektronicky.

4) Žádám o sdělení, kolik správních řízení bylo zahájeno pro podezření ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích za přestupky spáchané v období od 1. 7. 2014 do 3. 8. 2014 a za období od 1. 1. 2015 dosud. Prosím o sdělení, kolik z těchto řízení bylo již pravomocně ukončeno a rovněž žádám, aby mi správní orgán zaslal anonymizovaná správní rozhodnutí v těchto věcech elektronicky

Odpověď:

Žadatel byl odkázán na již zveřejněnou informaci zde.
Stránka byla publikována dne: 16.03.2015 12:59
Skočit na začátek stránky