CZ EN Translate
Menu

Informace - Prominutí správního poplatku

Informace - Prominutí správního poplatku

Na základě rozhodnutí ministryně financí se promíjí všem daňovým subjektům správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. a) Sazebníku, který je Přílohou
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

 


Stránka byla publikována dne: 25.01.2021