CZ EN Translate
Menu

Informace - Prominutí příslušenství daně

Informace - Prominutí příslušenství daně

S účinností od 10. 6. 2020 ministryně financí svým rozhodnutím promíjí všem daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Prominutí příslušenství daně lze aplikovat pouze v časovém období ode dne 12. 3. 2020, do dne 31. 12. 2020.


Stránka byla publikována dne: 18.06.2020

Skočit na začátek stránky