CZ EN Translate
Menu

Informace - Prominutí správního poplatku

Informace - Prominutí správního poplatku

S účinností od 10. 6. 2020 ministryně financí svým rozhodnutím promíjí všem daňovým subjektům správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c), d), f), g) a odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Prominutí správního poplatku lze aplikovat pouze na žádosti podané v časovém období ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí, tj. od 1. 8. 2020, do dne 31. 12. 2020.

 


Stránka byla publikována dne: 18.06.2020

Skočit na začátek stránky