CZ EN Translate
Menu

Informace - Prominutí správního poplatku za vydání potvrzení bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

S účinností od 15. 4. 2020 ministryně financí svým rozhodnutím promíjí všem daňovým subjektům správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.


Prominutí správního poplatku lze aplikovat pouze na žádosti podané v časovém období ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí, tj. od 15. 4. 2020, do dne 31. 7. 2020.


https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx - (viz odkaz – „Vydávání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu“).

 


Stránka byla publikována dne: 16.04.2020

Skočit na začátek stránky