CZ EN Translate
Menu

Tiskopisy přihlášek, daňových přiznání, pokynů k jejich vyplnění a vzory dokladů pro dopravu

Na níže uvedené internetové adrese naleznete veškeré tiskopisy pro správu spotřebních daních, ekologických daní a biopaliv. Dále zde naleznete knihovnu s registračními formuláři pro distributory pohonných hmot a knihovnu se vzory dokladů pro dopravu vybraných výrobků mezi členskými státu EU.

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx


Stránka byla publikována dne: 08.04.2014

Skočit na začátek stránky