​Dne 1. srpna 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Na jejím základě bylo rovněž zrušeno Územní pracoviště v Chebu.
Agenda celního a daňového řízení v rámci Karlovarského kraje je nadále vykonávána u Celní úřadu pro Karlovarský kraj, Dubová 8, 360 04 Karlovy Vary – Bohatice.


 
Stránka byla publikována dne: 3. 8. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: