Celní správa České republiky
Celní úřad pro Karlovarský kraj
Dubová 8
360 04  KARLOVY VARY
V Karlových Varech 17. 1. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Karlovarský kraj

Alkohol bez dokladů

​Karlovarští celníci zajistili přes 300 litrů alkoholu bez dokladů.

Hned od začátku roku karlovarští celníci dál provádějí nejen kontroly tržnic, heren či EET, ale i další činnosti v rámci jejich kompetencí, jakou je například ochrana vnitřního trhu kontrolami v prodejnách. Zde se zajímají nejen o správné značení tabákových výrobků platnými kolky a alkoholu lihovými páskami, ale také o to, zda prodejci mají k těmto vybraným výrobkům doklady prokazující jejich zdanění.

Začátkem tohoto týdne kontrolovali pracovníci oddělení dohledu nad subjekty Celního úřadu pro Karlovarský kraj zdanění skladovaných a k prodeji nabízených lihovin v provozovně ve Žluticích na Karlovarsku, kdy kontrolovaná osoba nepředložila k části lihovin doklady prokazující jejich zdanění v souladu s ustanovením zákona o spotřebních daních. Celníci zajistili v prodejně přes 500 lahví (více než 300 litrů) alkoholu bez dokladů. Únik na spotřební dani byl předběžně vyčíslen na 30 tisíc korun.
 
Případ bude předán k doměření spotřební daně a dalšímu šetření na právní oddělení Celního úřadu pro Karlovarský kraj.


Seznam obrázků


 
nprap. Lenka Havelková
zástupce tiskové mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj
tel: +420 353 248 244
mobil: +420 725 808 036
fax: +420 353 248 200
e-mail: l.havelkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: