Celní správa České republiky
Celní úřad pro Karlovarský kraj
Dubová 8
360 04  KARLOVY VARY
V Karlových Varech 28. 2. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Karlovarský kraj

Kontroly heren v karlovarském regionu pokračují

​Karlovarští celníci od začátku letošního roku zajistili ve třech hernách 20 nelegálních hracích automatů v celkové hodnotě 2 miliony korun a finanční hotovost bezmála 35 tisíc korun.

Celníci se opět zaměřili na dodržování zákona o hazardních hrách a od ledna provedli v karlovarském regionu 14 kontrol, z nichž 8 bylo pozitivních.

Během kontrolní akce s krycím názvem „BUJON“, která proběhla v deseti krajích České republiky, zajistili karlovarští celníci 11 technických herních zařízení. V průběhu kontroly bylo zjištěno důvodné podezření, že kontrolovaná osoba provozuje hazardní hru v rozporu se zákonem o hazardních hrách.

V únoru, při 2 kontrolách heren v regionu, došlo k zadržení dalších 9 nelegálních automatů, dále finanční hotovosti a ostatních věcí, které k provozování nelegální hry slouží, jako např. klíče a kabely. Čtyři kusy nelegálních zařízení zajistili pracovníci dohledu v provozovně v Chebu, dalších 5 hracích automatů bez vydaného povolení v obci Nové Sedlo.

Nelegální automaty celníci z provozoven odvezli do skladu celní správy. Zjištěná porušení zákona budou projednána v rámci správního řízení, při němž provozovateli hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun a zabrání či propadnutí veškerého herního zařízení, jež k provozování nelegální hry sloužilo. Po pravomocném rozhodnutí budou nelegální automaty zlikvidovány. 

V roce 2019 zajistili karlovarští celníci 60 výherních technických zařízení, takzvaných kvízomatů, v hodnotě 6 milionů korun. V pátrání po nelegálním hazardu v regionu budou pokračovat i nadále.


Seznam obrázků


 
nprap. Lenka Havelková
zástupce tiskové mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj
tel: +420 353 248 244
mobil: +420 725 808 036
fax: +420 353 248 200
e-mail: l.havelkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: