CZ EN Translate
Menu

Podávání informací

Celní správa poskytuje informace:

  • vztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

Text zákona č. 106/1999 Sb.

 
  • týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.

Celní předpisy Společenství (vč. celního kodexu)

 

O poskytnutí informace lze Celního úřadu pro KV:   

  • telefonicky - kontakty viz níže
  • písemně - žádost adresovat Celnímu úřadu pro KV, Střítež č. p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy
  • osobním podáním na podatelnu v sídle Celního úřadu pro KV
  • elektronicky (e-mail) na adrese  podatelna630000@cs.mfcr.cz
  • datovou schránkou - edynz54

Informace ve smyslu výše uvedeném vám na Celním úřadu pro KV poskytne:
Richard Zeman

Telefon: +420 567 109 430
Mobil: +420 601 587 507

E-mail: r.zeman@cs.mfcr.cz
V případě nedostupnosti uvedených kontaktů použijte níže uvedené telefonní číslo:
Telefon: +420 567 109 403

 
Stránka byla publikována dne: 30.09.2020 12:27
Skočit na začátek stránky