CZ EN Translate
Menu

Informace pro veřejnost - příjem daňových přiznání v Havlíčkově Brodě

​V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5  a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, kdy vláda rozhodla  o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, a dále v návaznosti na usnesení vlády č. 348 ze dne 30. března 2020, s účinností od 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod., kdy bylo orgánům veřejné moci a správním orgánům uloženo, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu a současně v souvislosti s usnesením vlády č. 396 ze dne 9. dubna 2020, které prodlužuje nouzový stav do 30. dubna 2020 a vztahuje se na veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu 

bude

 

termín přítomnosti pracovníků Celního úřadu pro Kraj Vysočina na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě, ulice V Rámech 1855, zasedací místnost v přízemí, dne

 

středa 29. dubna 2020, v době 9:00 – 17:00 hod.

 

 ZRUŠEN.


Stránka byla publikována dne: 17.03.2020

Skočit na začátek stránky