CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Kraj Vysočina
Střítež č. p. 5
588 11 Střítež u Jihlavy

V Stříteži u Jihlavy 29.09.2020


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Kraj Vysočina

Patnáct Ukrajinců pracovalo nelegálně

Pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina zrealizovali ve čtvrtek 24. září společně s kontrolory Oblastního inspektorátu práce a oddělení Cizinecké policie kontrolní akci zaměřenou proti nelegálně pracujícím zahraničním dělníkům na stavbách.

Na staveništi v Humpolci zjistili celkem 15 osob ukrajinské státní příslušnosti, které tam vykonávaly práci bez platného pracovního povolení. Dělníci měli u sebe pouze platné cestovní doklady, které je neopravňují k tomu, aby na území České republiky vykonávali výdělečnou činnost. U dalších 7 cizinců pak jejich zaměstnavatelé nesplnili informační povinnost vůči krajské pobočce úřadu práce. 

V roce 2020 pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina dosud zkontrolovali 92 zahraničních osob, přičemž u 41 z nich pojali důvodné podezření z nelegálního výkonu práce.

Za nesplnění informační povinnosti může být zaměstnavatelům uložena pokuta až 100 000 Kč. Tomu, kdo umožní výkon nelegální práce, lze uložit pokutu v maximální výši 10 milionů korun.

Kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců je jednou z mnoha kompetencí celníků. Celníci při ní ověřují, zda osoby vykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, a zda ji vykonávají v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a platným povolením k pobytu. Pokud zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu s občanem EU, má za povinnost o tom informovat úřad práce, a to nejpozději v den jeho nástupu do zaměstnání. Občané ze zemí mimo EU mohou pracovat v tuzemsku pouze na základě platného povolení, osoby s trvalým pobytem povolení mít nemusí.


por. Bc. Richard Zeman
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina
tel: +420 567 109 430
mobil: +420 601 587 507
e-mail: r.zeman@cs.mfcr.cz