CZ EN Translate
Menu

Společné pracoviště Kudowa Slone


     Operativní výměna informací bez administrativního zdržení zvyšuje efektivitu v boji s trestnou činností. Je to jeden z hlavních důvodů, pro který vznikla na třiatřiceti místech bývalých hraničních celních přechodů  společná pracoviště, tzv. komunikační body, a to téměř ve všech zemích evropské sedmadvacítky.

     Na základě diplomatické nóty mezi Ministerstvy zahraničních věcí České a Polské republiky byla zřízena společná pracoviště dvě. Na území České republiky v prostorách objektu užívaného Policií ČR v Chotěbuzi a na území Polské republiky v místě pracoviště pohraniční stráže v Kudowie Slone.  U posledního zmíněného byl po půlročním období příprav dne 5. března 2009 oficiálně zahájen jeho provoz.
     Společně zde pracují královéhradečtí celníci a policisté s jejich polskými kolegy z celní správy, policie a pohraniční stráže nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně.    

      Zatímco v minulosti bylo pro celníky obtížné a někdy zcela nemožné získat informace z evidencí ostatních složek, dnes se situace změnila.     Bez nadbytečného časového zdržení kontrolovaných subjektů a administrativního zatěžování kontrolních orgánů ověřujeme pravost předložených dokladů k vozidlům a přepravních dokumentů, totožnost kontrolovaných osob; můžeme zjišťovat status cizinců, porovnávat daktyloskopické údaje, koordinovat činnosti související s pátráním po osobách a zboží aj. Svůj význam má také získávání operativních informací od spolupracujících složek a jejich další využití při prevenci a odhalování protiprávního jednání zejména ve vztahu k vybraným výrobkům. Prostřednictvím komunikačního bodu máme možnost koordinovat rozsáhlejší kontrolní akce mobilního dohledu české a polské celní správy a policie, a to nejen v silniční, ale také v železniční přepravě. Účinnou pomocí se v dosavadní činnosti ukázala možnost identifikovat osoby nebo upřesňovat jejich údaje pro oblast dělené správy.

     Analýza využití společného pracoviště v Kudowie Slone přinesla následující zjištění: Za šest měsíců fungování vyřídilo celkem 388 dotazů. Ze všech tazatelů ze strany celé celní správy jimi byli až na dva z nich výlučně pracovníci Celního ředitelství Hradec Králové a podřízených útvarů.

     A jakým směrem by se měl ubírat další rozvoj spolupráce? Dle slov ředitele odboru 03 plk. Mgr. Tomáše Hamáka by mělo docházet k hlubšímu a intenzivnějšímu využívání možností daných příslušnou smlouvou, a to nejen v rámci pracoviště samotného, ale zejména při výkonu činností celní správy. Prioritou je podle něho začlenit společná pracoviště do organizační struktury celní správy, zabezpečit přenos informací jednotlivým útvarům a další aktivity zaměřit také na vytvoření „společné operační místnosti“ s odpovídajícím technickým vybavením a zázemím všech zúčastněných složek.


Por. Ing. Jitka Fajstavrová
CÚ pro Královéhradecký kraj

Stránka byla publikována dne: 12.07.2013 10:50
Skočit na začátek stránky