CZ EN Translate
Menu

Bezpečné nábřeží 2022 - Celní správa České republiky

Čtvrtý ročník osvětové akce nazvané „Bezpečné nábřeží 2022“ připravili v úzké součinnosti Krajský úřad Královéhradeckého kraje společně s hlavními i spolupracujícími složkami integrovaného záchranného systému. Po obou březích Labe, na Smetanově a Eliščině nábřeží, představili hasiči, policisté, záchranáři, celníci, vězeňská služba a další ve čtvrtek 8. září dospělým i početným skupinám dětí svoji práci a techniku, kterou využívají při svých každodenních činnostech.

Hradečtí celníci přiblížili význam jejich profese v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví a v oblasti obecné bezpečnosti výrobků v expozičním stanu Celní správy České republiky. Ke zhlédnutí připravili dále exponáty zajištěných zvířat a výrobků podléhajících Úmluvě CITES. Velkému zájmu účastníků všech věkových kategorií se těšily živé exponáty, korálovka pruhovaná kalifornská a užovka domácí, včetně poutavého výkladu experta na tuto problematiku z Celního úřadu pro Karlovarský kraj.  V tematickém duchu zrealizovali celníci pro malé návštěvníky krátkou sportovně vzdělávací soutěž. Ti se měli možnost dozvědět o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a vzápětí poté v plném nasazení zachraňovali mláďata orangutana a pandy.

Konzultace v oblasti výkonového zpoplatnění poskytovali kolegové, již tráví svoji službu na dálnicích a vybraných silnicích první třídy. Na stanovišti techniky celní správy prezentovali dále služební automobil s funkčním kamerovým systémem či technologické vozidlo s výsuvným osvětlovacím panelem. Nechyběl ani mobilní rentgen pro kontrolu osobních zavazadel, který využívají zejména pro detekci nelegálních přeprav tabáku a tabákových výrobků či omamných a psychotropních látek umisťovaných v osobních zavazadlech a v přepravních obalech zásilek menších rozměrů nejen v rámci mezinárodních letišť.

Svoje místo zaujali příslušníci celní správy také ve dvou posádkách dračích lodí soutěžících na Labi. Přestože v konkurenci ostatních zúčastněných bezpečnostních složek nevybojovali vítězné pozice, nálada v celém týmu byla výborná, základna fanoušků početná a úsměv ve tvářích pomohl překonat i nepohodlí způsobené silnou nepřízní počasí během druhé poloviny prezentačního dne.

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj

 

 


Stránka byla publikována dne: 12.09.2022

Skočit na začátek stránky