Pro návštěvníky Helicopter Show, která se uskuteční na královéhradeckém letišti, připravujeme na 13. kvěna 2017 od 9:00 hodin statické ukázky ze své činnosti.

Přijďte mezi nás!

 

Stanoviště Celní správy České republiky

  • statická ukázka - vozidlo tzv. výkonového zpoplatnění, které Celní správa ČR používá při kontrole zpoplatněných komunikací – kontrola mýta a dálničních kupónů, ukázka techniky a vybavení vozu, laserové pero pro kontrolu pravosti dálničních kupónů;   
  • představení práce hlídek mobilního dohledu, informace ke kontrolám přeprav radioaktivních materiálů, testery na ověření omamných a psychotropních látek. 

   Expoziční stan

  • ukázka napodobenin a padělků a představení kompetencí v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví;
  • ukázka zboží zajištěného Celní správou ČR, které porušuje obecnou bezpečnost výrobků;
  • ukázka exponátů vyrobených ze zvířat a rostlin, které podléhají Úmluvě CITES, jejímž účelem je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;
  • ověření kontrolní pásky na lihovinách pomocí QR kódu a aplikace v mobilním telefonu  - praktická ukázka;
  • přiblížení historie hradecké celnice, 90. výročí od založení prvního celního úřadu ve vnitrozemí po roce 1918 v Hradci Králové, strážník v dobové uniformě.

 

 

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj

 

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 7. 4. 2017
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: