CZ EN Translate
Menu

Celníci úspěšně kontrolují nejenom dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě

​         Celníci úspěšně kontrolují nejenom dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě, ale zvýšenou pozornost věnují také kontrole mezinárodních přepravních povolení. Královéhradečtí celníci provedli od začátku tohoto roku do dnešního dne 150 kontrol v oblasti Státního odborného dozoru (SOD) v silniční dopravě. V 64 případech zjistili nedodržení předpisů a u zahraničních přepravců uložili kauce nebo správní poplatek ve výši více jak jednoho milionu korun (1 032 000 korun). 

         Nejčastějším prohřeškem u kontrolovaných řidičů je nedodržování bezpečnostních přestávek při řízení vozidla tuzemských či zahraničních přepravců. V této oblasti celníci evidují 44 případů, za něž vybrali na kaucích od dopravců 672 000 korun.  Zbývající částka ve výši 360 000 korun dopadá na absenci mezinárodních přepravních povolení (12 případů) a nedodržení podmínek úmluvy o přepravě nebezpečných nákladů (ADR).  Kontrolu přepravních povolení provádí jak hlídky mobilního dohledu, tak příslušníci odboru celního při propuštění zboží do příslušného režimu.        
           Celní správa ČR má kontrolní oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy (SOD) jako jsou dodržování přestávek řidičů (předpisy týkající se sociální oblasti v silniční dopravě), které se mimo jiné řídí úmluvou AETR  (Mezinárodní dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě), kontroly přepravy nebezpečných věcí dle úmluvy ADR nebo kontroly mezinárodních přepravních povolení.  Zjištěná porušení celníci předávají Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, který je řeší v rámci správního řízení. Kauce jsou ukládány jako jistota pro případy, že by se  dopravce vyhýbal řízení o správním deliktu.  Výše kauce ve většině případů pokrývá pokutu uloženou správním orgánem.  


Stránka byla publikována dne: 31.05.2016