CZ EN Translate
Menu

Celníci na Bezpečném nábřeží 2021

 

 

Královéhradečtí celníci se zúčastnili ve středu 15. září osvětové akce cílené na širokou veřejnost, jež se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. Složky integrovaného záchranného systému a jejich partneři zde představili svoji každodenní činnost formou statických a dynamických ukázek.

Stovky návštěvníků komunikovaly v expozičním stanu Celní správy České republiky s celníky o významu jejich profese v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, v oblasti obecné bezpečnosti výrobků, se zájmem zhlédly exponáty zajištěných zvířat a výrobků podléhajících Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Nechyběly ani živé exempláře, jimž s velikým zaujetím věnovaly pozornost zejména děti.

Výkon svěřených činností a získané zkušenosti z terénu představili členové hlídky mobilního dohledu. Prezentovali služební automobil s funkčním kamerovým systémem či technologické vozidlo s výsuvným osvětlovacím panelem, dále také  Ramanův spektrometr, který využívají při identifikaci a analýze organických i anorganických sloučenin, testy k detekci omamných a psychotropních látek nebo endoskop,  jímž nahlížejí do konstrukčních dutin kontrolovaných vozidel. Konzultace v oblasti výkonového zpoplatnění a nového systému kontroly časového zpoplatnění poskytovali příslušníci, již tráví službu na dálnicích a vybraných silnicích první třídy. Zájmu návštěvníků všech věkových kategorií se těšil také mobilní rentgen pro kontrolu osobních zavazadel, který celníci operativně využívají na celém území České republiky.

     Zájemci z řad studentů středních škol se dozvěděli informace o podmínkách přijetí do služebního poměru a diskutovali témata obsahu a náročnosti posouzení fyzické a psychologické způsobilosti a průběhu přijímacího řízení.

 

 IMG_6221.JPG

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj

 


Stránka byla publikována dne: 16.09.2021

Skočit na začátek stránky