​Celní úřad pro Královéhradecký kraj se i v letošním roce účastnil již devátého ročníku výchovně propagační akce Den záchranných a bezpečnostních složek Integrovaného záchranného systému v Dobrušce, který byl určen široké veřejnosti a měl za úkol přiblížit hlavně žákům a studentům škol práci složek IZS. K vidění byla historická i současná technika složek IZS, dynamické ukázky profesionálních i dobrovolných hasičů, ukázky z činnosti Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby, Horské služby ČR, Armády ČR. Celní úřad měl pro diváky přichystány statické ukázky techniky – vozidlo výkonového zpoplatnění s vybavením pro kontrolu mýta za zpoplatněné úseky komunikací a kontrolu dálničních kupónů. V prezentačním stánku si návštěvníci mohli prohlédnout padělky zajištěného zboží, exponáty podléhající mezinárodní úmluvě CITES, zboží porušující požadavky na obecnou bezpečnost výrobků a seznámit se s kompetencemi Celní správy ČR. Na hlavní ploše, v rámci dynamických ukázek, psovodi celního úřadu předvedli návštěvníkům, jak služební psi dokáží vyhledávat komodity, na které jsou vycvičeni, např. tabákové výrobky či omamné a psychotropní látky. Tato ukázka vzbudila u návštěvníků velký zájem, zejména pak u dětí. Ty statečnější neváhaly a poměřily svoje síly se psem Remem a fenkou
Dorou v přetahování o oblíbenou hračku.


Seznam obrázků


 
Stránka byla publikována dne: 17. 6. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: