CZ EN Translate
Menu

Dny otevřených dveří "běloveské celnice"


V budově Územního pracoviště Náchod se sochou rudoarmějce před jejím vstupem, jejíž zdi se staly němými svědky nelítostného boje na samém konci druhé světové války, se dne 9. května 2023 uskutečnily dny otevřených dveří pro zájemce z řad široké veřejnosti. Vzpomínkové setkání, v jehož rámci byly zpřístupněny části suterénu "běloveské celnice", zorganizoval Celní úřad pro Královéhradecký kraj pod záštitou starosty Města Náchod Jana Birkeho. Na úvodní proslovy jmenovaného představitele města a ředitele Celního úřadu pro Královéhradecký kraj plk. Leoše Boudy navázal svojí přednáškou běloveský kronikář Mgr. Richard Švanda, který připomněl květnové události roku 1945. Ta se uskutečnila v zasedací místnosti, kde byly citlivě zrekonstruovány dva železobetonové výklenky, střílny, v obvodovém zdivu objektu, používané v době druhé světové války. Svými osobními vzpomínkami slova kronikáře obohatil jeden z posledních žijících pamětníků Ing. Miloslav Řezníček.  Setkání doplnila výstava obrazových materiálů a historických předmětů, které používali příslušníci finanční stráže Republiky československé a dále exponáty zapůjčené Muzeem Náchodska. 


IMG_8671.JPG


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj 


Stránka byla publikována dne: 10.05.2023

Skočit na začátek stránky