​Ve dnech 22. – 28. února 2016 byla vyhlášena na několika místech v Královéhradeckém kraji kontrolní akce s krycím názvem RENTGEN.  Kontroly v některých dnech probíhaly ve spolupráci s příslušníky cizinecké a dálniční policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a také s příslušníky polské celní správy (v rámci společných celních hlídek mobilního dohledu).  Kontroly byly zaměřené na pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu, na oblast státního odborného dozoru v silniční dopravě (SOD) tedy  dodržování sociálních předpisů ve smyslu dohod AETR, dodržování úmluvy ADR,  kontroly cestovních dokladů, řidičských oprávnění či dokladů od vozidel. K důkladným kontrolám využili královéhradečtí celníci velkokapacitní rentgen celní správy.          S pátráním po nelegální přepravovaném zboží pomáhali také služební psi celní správy vycvičení na vyhledávání tabákových výrobků a omamných a psychotropních látek.
V rámci akce královéhradečtí celníci zkontrolovali celkem 291 vozidel. Hned první den celníci zajistili téměř 7000 kusů triček, ke kterým řidič nepředložil žádné doklady. Zboží tak bylo přemístěno pod přímý celní dohled a bylo podrobeno dalšímu šetření. Služební pes - fena Bonny pomohla celníkům najít sedm gramů marihuany v osobním vozidle české imatrikulace.  V další dny celníci zjistili tato porušení. Ve čtyřech případech řidiči překročili dobu řízení, nedodrželi dobu odpočinku, nebo nepředložili záznamy o době řízení vozidla; tři automobily neměly nainstalovaný odpovídající typ tachografu. Za tato porušení vybrali celníci na kaucích 80 000 korun. Čtyři cizinci neměli odpovídající doklady a celníci je předali cizinecké policii. V pěti případech zastavili vozidla, která měla špatný technický stav, v jednom případě mělo vozidlo propadlou technickou kontrolu, i tyto hříšníky si převzali policisté. V jednom případě řidič nepředložil řidičské oprávnění a v dalším případě měl muž poškozený průkaz totožnosti.
Společně s polskými celníky se jim podařilo zastavit řidiče, který řídil pod vlivem alkoholu a bez dokladů řídil vozidlo. Polští a čeští celníci organizují společné hlídky mobilního dohledu nejméně jednou za měsíc. Ke společným kontrolám v příhraničních oblastech využívají Společné komunikační pracoviště Kudowa Slone (Náchod – Běloves), které se nachází na zdejším bývalém hraničním přechodu. Toto pracoviště slouží k operativní výměně informací o osobách, vozidlech, o pohybu zájmového zboží aj. Jeho chod zajišťují jak příslušníci obou celních správ, tak polští     a čeští policisté a také příslušníci polské hraniční stráže.
Kontrolní akce RENTGEN měla i preventivní charakter a přispěla k zajištění bezpečnosti na silnicích v obou zemích. 


Seznam obrázků


 
Stránka byla publikována dne: 1. 3. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: