​Výkon vybraných činností Celní správy České republiky, její kompetence, zajímavé případy úspěšných záchytů z praxe, včetně praktických ukázek zajištěného zboží a v neposlední řadě také podmínky pro přijetí do služebního poměru přiblížili v rámci konzultace se studenty třetích a čtvrtých ročníků Obchodní akademie v Hradci Králové dne 29. dubna 2019 prap. Josef Hataš a por. Jitka Fajstavrová z Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

 

IMG_3495.JPG 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
CÚ pro Královéhradecký kraj


Seznam obrázků


 
Stránka byla publikována dne: 30. 4. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: