Celníci v Královéhradeckém kraji v prvním prázdninovém měsíci nepátrali jenom po zboží uniklém celnímu dohledu či zboží podléhající spotřební dani, ale svoji pozornost zaměřili také na dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě, na dodržování evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR, kontrolu přepravních povolení, přepravu živočišných produktů, kontrolu výběru elektronického mýta, dálničních známek a v neposlední řadě i na přetížená vozidla. Na pokutách vybrali více jak 160 000 korun, uložili kauce ve výši téměř 280 000 korun a vybrali správní poplatky v celkové částce 190 000 korun.  


        V rámci kontrol výběru elektronického mýta a dálničních kupónů provedli celkem 252 kontrol a za zjištěná porušení uložili pokuty v celkové částce 155 000 korun.  Z toho 167 pokut ve výši 63 900 korun připadlo na prohřešky v systému elektronického mýta a 72 porušení bylo zjištěno v souvislosti s kontrolou dálničních známek. 


        Dne 14. a 18. července proběhla součinností kontrolní akce celníků, pracovníků ČESMADu a příslušníků dopravní policie u bývalého hraničního přechodu Náchod -  Běloves. V rámci této kontrolní akce celníci zjistili následující prohřešky: 2x porušení dohody ADR – špatně označená připojená cisterna, hasicí přístroje s propadlou revizí,  2x nedodržení sociálních předpisů v silniční dopravě  - nedodržení povinné přestávky - řidič zkrátil denní dobu odpočinku, v jednom z kontrolovaných vozidel nebyl nainstalován odpovídající typ tachografu. V sedmi případech řidiči nepředložili platné povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu a ve dvou případech nebylo předloženo vstupní povolení.  Další vozidlo mělo špatně zajištěný náklad.  U dvou vozidel celníci zjistili překročení maximální přípustné hmotnosti vozidla 3,5 tuny v silniční dopravě – přetížené vozidlo, přetížené nápravy.  Celkově v rámci této kontrolní akce za tyto prohřešky celníci uložili tři blokové pokuty v celkové výši 4 700 korun, šest kaucí v celkové výši 245 300 korun a vybrali na správních poplatcích za vydaná náhradní povolení částku 190 000 korun.  
Dalšího výtečníka přistihli celníci dne 18. července na silnici u České Skalice, kde prováděli kontroly s příslušníky cizinecké policie. V kontrolovaném vozidle byl nainstalován špatně fungující tachograf a řidič nepředložil záznamové listy o době řízení, Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizího státního příslušníka, celníci uložili kauci ve výši 30 000 korun a případ byl předán na Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

 
        Dne 29. července prováděli celníci společně s příslušníky dopravní policie na Náchodsku kontroly zaměřené na vážení vozidel. V rámci této kontroly zjistili ve třech případech přetížené vozidlo, dvakrát špatný technický stav vozidla a ve dvou případech byl porušen zákaz řízení. Za tato porušení byly uloženy pokuty v celkové výši 2 100 korun.
V průběhu měsíce července celníci zjistili, že ve čtyřech případech příjemce zboží neprokázal, že by informoval Krajskou veterinární správu o příchodu potravin živočišného původu z jiného členského státu. Jednalo se převážně o syrové maso a uzeniny o celkové hmotnosti 31 379 kilogramů. Případy celníci nahlásili pracovníkům krajské veterinární správy. Ve dvou případech zastavili vozidla převážející zeleninu o celkové hmotnosti přes 1 000 kilogramů. Ani u těchto zásilek nebylo zřejmé, zda příjemce zboží splnil ohlašovací povinnost. Podezření z proušení předpisů celníci nahlásili Státní zemědělské a potravinářské inspekci v Hradci Králové.


Seznam obrázků


 
Stránka byla publikována dne: 3. 8. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: