​Oznámení - omezení vjezdu do celního prostoru

V souvislosti s rekonstrukcí vjezdu do areálu  v ulici Vážní 857, Hradec Králové (skladištní oblast) ve dnech 7.- 13.7.2016, kde se mimo jiné nachází i celní prostor pro nákladní dopravu detašovaného pracoviště CÚ pro Královéhradecký kraj ve Vážní 1000, dojde v uvedených dnech k omezení vjezdu do celního prostoru a to tak, že dne 8.7.2016 bude průjezd do areálu pro kamionovou dopravu zcela znemožněn. V tento den bude možno předkládat zboží při celním řízení do celních prostorů Územních pracovišť CÚ  v Náchodě i v Jičíně, i když celní prohlášení budou předkládána v Hradci Králové. Další operativní informace při náhradním řešení budou aktuálně podávány koordinátorem celního řízení osobně nebo na tel. č. 495756101.
Děkujeme za strpení ztížených podmínek.
Celní úřad pro Královéhradecký kraj


 
Stránka byla publikována dne: 20. 6. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: