CZ EN Translate
Menu

Se studenty TRIVIS

V rámci edukační činnosti o vykonávaných kompetencích Celní správy České republiky a hledání nových kolegů, kteří by v budoucnu mohli rozšířit její řady, zamířili příslušníci Celního úřadu pro Královéhradecký kraj por. Jitka Fajstavrová, tisková mluvčí celního úřadu, v doprovodu svého kolegy z oddělní mobilního dohledu prap. Vladimíra Richtera ve středu 2. listopadu mezi studenty čtvrtých ročníků školy TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s. r. o. Právě na této škole se dívky a chlapci připravují na jejich budoucí povolání zejména pro oblasti státní správy zajišťující bezpečnostní systém státu.

Během dvouhodinové přednášky zmínili historii jejich profese, informovali o zásadních změnách ve výkonu služby po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu roku 2004 a představili široké spektrum jejich současných činností v rámci svěřených kompetencí. Aby zpestřili výklad a seznámili studenty s jejich úlohou v dané problematice, využili obrazový materiál a zajištěné exponáty zvířat a jejich částí porušujících Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin CITES, nebo zboží porušující práva k ochranným známkám. Po třídě putovaly sloní kel, kobra v lahvi, padělky slunečních brýlí, kosmetiky, hodinek, obuvi či příslušenství k PC a další zadržené předměty.

Zvláštní pozornost věnovali odpovědné práci příslušníků celní správy v terénu. Přiblížili ji prezentací video a fotodokumentace z vybraných úspěšných akcí, při nichž odhalili osoby nelegálně převážející tabák, lihoviny, minerální oleje, omamné a psychotropní látky nebo prekurzory k jejich výrobě. Studenti okusili tíhu balistické vesty a měli možnosti si vyzkoušet práci s narkotesty či Ramanovým spektrometrem.

Přednášející demonstrovali služebním stejnokrojem či služebně-pracovním stejnokrojem, jenž oblékají při své každodenní činnosti, různorodost jejich pracovního zařazení a se zájmem ze strany posluchačů předávali informace o podmínkách pro přijetí do služebního poměru a o samotném průběhu přijímacího řízení. 

S potěšením přijali zpětnou reakci ředitelky TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s. r. o. Mgr. Stanislavy Šůlové:

„Naši studenti se připravují pro budoucí uplatnění v oblasti státní správy a samosprávy. Díky spolupráci školy s jednotlivými útvary silových resortů státu získávají konkrétní představy o jejich reálné činnosti, což prezentace práce příslušníků celní správy podpořila.

Žáci v průběhu přednášky aktivně komunikovali s přednášejícími, reagovali na nové informace. Velmi je zaujaly pomůcky k určování neznámé látky, spolupráce s celními psy a informace o rozsahu jejich možností při vyhledávání neznámých látek ve vozech. Bonusem přednášky byly informace o aktuální situaci syrských běženců na česko – slovenských hranicích od prap. Richtera, který v současné době v této oblasti slouží.

Ještě jednou děkujeme za perfektní přednášku, kterou vidím jako velký přínos pro naše studenty. Myslím, že si mnozí rozšířili či změnili názor na práci celní správy. Budeme se těšit na další spolupráci.“

 HK_trivis2a.jpg


por. Ing. Jitka Fajstavrová 
Celní úřad pro Královéhradecký kraj


Stránka byla publikována dne: 17.11.2022

Skočit na začátek stránky