​Vedení Celního úřadu pro Královéhradecký kraj uskutečnilo u příležitosti Mezinárodního dne celníků (který připadá na 26. ledna) slavnostní setkání spojené s oceňováním, které se odehrálo
25. ledna  v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Slavnostní atmosféra byla umocněna ceremoniálem, který probíhal podle předem daných pravidel za přítomnosti dobrovolné čestné jednotky celního úřadu, zvuku trubky a státní hymny. Čestný odznak celního úřadu bronzového, stříbrného a zlatého stupně si z rukou plk. Mgr. Františka Haláse převzalo celkem čtrnáct oceněných, mezi nimi bylo šest bývalých kolegů, kteří  více jak 35 let sloužili v řadách celní správy a v letošním roce oslaví významné životní jubileum. Ředitel celního úřadu se i v letošním roce rozhodl udělit ocenění nejenom celníkům, ale také příslušníkům z řad Policie ČR, finanční správy či členům Východočeského klubu celních veteránů. 
                                                                                                                         


Seznam obrázků


 
Stránka byla publikována dne: 3. 2. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: