Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů stanovuje s účinností od 1. 1. 2016 nové sazby daně z tabákových výrobků. S tím je spojena také změna písmene uvedeného na tabákových nálepkách. 
Dnem 31. 3. 2016 končí platnost prodeje cigaret s tabákovou nálepkou s daňovou sazbou označenou písmenem „ P ”, která byla platná s účinností od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2015.
1. 1. 2016 je první den platnosti nových sazeb daně z tabákových výrobků, kdy mohou být do volného daňového oběhu uváděny pouze tabákové výrobky s tabákovou nálepkou označenou písmenem abecedy  „ S ”. 
Z výše uvedeného vyplývá, že od 1. 4. 2016 budou cigarety s daňovou sazbou, která je na tabákové nálepce charakterizována písmenem „ P „, považovány za neznačený tabákový výrobek a nesmí se nabízet k prodeji, prodávat, skladovat mimo daňový sklad a přepravovat.
Celní úřad pro Královéhradecký kraj bude provádět kontroly na značení tabákových výrobků a ty, které nebudou označeny v souladu se zákonem, bude zajišťovat.  Za porušení právních předpisů hrozí prodejcům ve správním řízení pokuta v minimální výši 50 000 korun.


 
Stránka byla publikována dne: 3. 2. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: