CZ EN Translate
Menu

Deset let činnosti Společného centra policejní a celní spolupráce

     Efektivita a úspěšnost boje s trestnou činností významnou měrou závisí na včasné operativní výměně informací oproštěné od zbytečného administrativního zdržení. Tento nepopiratelný fakt byl jedním z hlavních důvodů, proč vznikla před deseti lety na desítkách bývalých hraničních celních přechodů nová společná pracoviště, tzv. komunikační body, na nichž se při pravidelném výkonu služby setkávají příslušníci bezpečnostních složek obou sousedních států.

     Dva útvary tohoto typu byly na základě diplomatické nóty mezi Ministerstvy zahraničních věcí České a Polské republiky také zřízeny na česko-polské hranici. Na území České republiky v Chotěbuzi, v prostorách objektu užívaného Policií České republiky, a na území Polské republiky v objektu polské hraniční stráže přímo na hraničním přechodu Náchod – Kudowa Slone, kde byl po několikaměsíčním období příprav oficiálně zahájen provoz na Nový rok 1. ledna 2008. Ještě před tím zde vykonávali službu pouze příslušníci Policie České republiky a Pohraniční stráže Polské republiky, a to od 21. prosince 2007, kdy obě sousední země vstoupily do tzv. schengenského prostoru. Od 19. ledna 2009 se k nim připojili čeští a polští celníci, a 1. března 2009 k nim ještě přibyli polští policisté.            

    Plnohodnotný provoz všech bezpečnostních složek zainteresovaných na nově vytvořeném útvaru hraničního přechodu Náchod – Kudowa Slone byl zahájen 5. března 2009. Od tohoto data zde pracují čeští celníci a policisté v úzké součinnosti se svými polskými kolegy z celní správy, policie a pohraniční stráže, a to nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně.                                        

     Zatímco dříve bylo získávání informací a poznatků z evidencí ostatních složek značně obtížné, ne-li občas zcela nemožné, situace se novou vzájemnou spoluprací na společném pracovišti razantně změnila. 

     Bez nadměrného časového zdržování kontrolovaných subjektů a administrativního zatěžování kontrolních orgánů se zde ověřuje pravost předkládaných dokladů k vozidlům a přepravních dokumentů, totožnost kontrolovaných osob, zjišťuje se status cizinců, porovnávají daktyloskopické údaje a koordinují se činnosti související s pátráním po osobách a zboží apod. Důležitý význam má rovněž získávání operativních informací od spolupracujících složek a jejich další využití při prevenci a odhalování protiprávního jednání zejména ve vztahu k vybraným výrobkům. Prostřednictvím takto nově vytvořeného komunikačního bodu se mnohem lépe a snadněji uplatňuje možnost koordinovat rozsáhlejší kontrolní akce mobilního dohledu české a polské celní správy a policie, a to nejen v silniční, ale také v železniční přepravě. Účinnou pomocí se v dosavadní činnosti ukázala možnost identifikovat osoby nebo upřesňovat jejich údaje také pro oblast dělené správy.

 

     Ve čtvrtek 10. května se u příležitosti oslav 10. výročí založení Společného centra policejní a celní spolupráce Náchod – Kudowa Slone sešli zástupci zainteresovaných složek a významní hosté, již si společně tuto významnou událost připomněli. Mezi nimi první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, starosta města Náchod Jan Birke, poradce hejtmana Dolnoslezského vojvodství Damian Mrozek, starosta města Kudowa Zdrój Piotr Maziarz, dále představitelé polské pohraniční stráže, Ministerstva financí Polské republiky, Policejního prezidia České republiky, Celního úřadu ve Wroclavi, zástupci hlavního velitelství policie ve Varšavě či Krajského ředitelství policie v Hradci Králové a ve Wroclavi. Celní správu na setkání reprezentovali zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Lumír Šatran, ředitel odboru dohledu Generálního ředitelství cel plk. Petr Műller, ředitel Celního úřadu pro Královéhradecký kraj plk. Leoš Bouda a mnozí další.

     V rámci slavnostního aktu, jehož průběh významně obohatil hudební doprovod Hudby Hradní stráže a Policie České republiky a nástup čestných jednotek jednotlivých bezpečnostních složek s jejich rezortními prapory, byly uděleny pamětní medaile za významný přínos v oblasti fungování společného centra. Pozvaní hosté i široká veřejnost se mohli seznámit s ukázkami v praxi využívané techniky při mezinárodní celní a policejní spolupráci a nahlédnout do prostor operačního centra náchodského komunikačního bodu.  

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová

Celní úřad pro Královéhradecký kraj


Stránka byla publikována dne: 11.05.2018

Skočit na začátek stránky