​V Hradci Králové se dne 16. dubna 2019 úderem desáté hodiny dopolední otevřely dveře dražební místnosti. V sídle Celního úřadu pro Královéhradecký kraj se dražily minerální oleje, celkem dvě položky o celkovém množství   4 704 litrů. Vydražitel, kterým byl jediný přihlášený účastník dražby, je získal za nejnižší dražební podání stanovené soudním odhadcem ve znaleckém posudku ve výši 77 935 korun.

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
CÚ pro Královéhradecký kraj 


 
Stránka byla publikována dne: 18. 4. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: